Vanliga frågor om att jobba som sjuksköterska på bemanning

Likt fallet är inom många andra branscher kan vårdgivare ibland behöva lite extra hjälp i samband med arbetstoppar och liknande. Då kan de till exempel välja att hyra in en sjuksköterska via bemanning. I dessa fall tas personen ifråga in för att täcka upp för den ordinarie anställda personalen i samband med någon typ av frånvaro eller på grund av en ökad arbetsbelastning. Läs vidare för att få svar på dina frågor om detta upplägg!

4 svar på vanliga frågor om att jobba som sjuksköterska på bemanning

Om du överväger att ta anställning hos ett bemanningsföretag går du kanske och grunnar på någon av dessa frågor:

  • Vem kan jobba som sjuksköterska på bemanning? Det är möjligt för alla sjuksköterskor med legitimation att börja arbeta för ett bemanningsföretag. Du kan göra detta under antingen en kortare tidsperiod eller under en längre sådan. Dessutom kan du välja mellan att fakturera via ditt egna företag eller att få en helt vanlig lön från bemanningsföretaget.
  • Kan jag få en karriär på heltid på detta sätt? Ja, absolut! Även om de olika uppdrag som du kan ta på dig vanligtvis är tidsbegränsade kan du utan tvekan bygga en karriär på heltid genom att jobba som sjuksköterska på bemanning. Bemanningsföretagen har nämligen många olika kunder i vårdbranschen och du kan därför enkelt byta från en uppdragsgivare till en annan.
  • Under hur lång tid brukar ett uppdrag vanligtvis pågå? Det varierar en hel del utifrån en rad olika faktorer. I vissa fall kan det vara så pass korta uppdrag som enbart ett enskilt arbetspass i taget. I andra fall kan du jobba flera månader i sträck för en och samma uppdragsgivare. Detta är en fördel för dig som uppdragstagare då du kan få möjlighet att arbeta för många olika vårdgivare.
  • Behöver jag flytta om jag väljer att jobba för ett bemanningsföretag? Nej, du behöver inte flytta om du inte vill göra detta. Däremot kan bemanningsföretaget ofta hjälpa dig att ordna med ett tillfälligt boende om det är så att du tar dig an ett uppdrag som är beläget långt hemifrån.