Las Vegas casinohistoria

Det hela började faktiskt med byggandet av en damm under 1931 ute i Las Vegas, Nevada. Dammen som finns kvar än idag och är en stor turistattraktion heter Hooverdammen (Hoover Dam). Det var ett stort bygge som krävde många arbetare. Det blev så att flertalet människor vallfärdades till byggplatsen och Las Vegas vid tidpunkten för bygget. Staden växte då från 5 000 invånare till hela 25 000 på kort tid.